177 søkere til optikerstudiet

Søknadstallene er nå klare, og det er hele 177 søkere som har optometri på
førsteplass. Det er over to søkere for hver av de 90 planlagte studieplassene.

Søknadstallene til høyere utdanning totalt sett viser en nedgang på 12,42 %
i antall søkere, og det er svært gledelig å se at nedgangen for
optometristudiet er mindre enn gjennomsnittet med 11,50 %

Synsinformasjon vil trekke frem de engasjerte studentene som har drevet
kampanjen BliOptiker på Instagram og vist frem den spennende studiehverdagen
for kommende optikere.

Bransjen gleder oss over nok et opptak med flere søknader enn plasser.
Kilde: Samordnaopptak