Bli medlem

Optikerbransjen er bransjeorganisasjonen for optikerbedriftene i Norge.

Vi jobber for medlemsbedriftene ved å jobbe for følgende:

  • Å ivareta og utvikle nye markedsområder og rammebetingelser for medlemmene
  • Å arbeide for stabile og gode forhold og være bransjens koordinerende organ
  • Å utforme objektiv informasjon om syn, synsproblemer og synshjelpemidlers betydning til samfunnet generelt og til spesifikke grupper spesielt
  • Å bidra til igangsetting og finansiering av forskningsprosjekter
  • Å utforme objektive, uavhengige kurs og samlinger
  • Å gjennomføre nøytrale markedsundersøkelser og utarbeide statistikker
  • Å ivareta medlemmenes interesser innen rekruttering og utdanning

Send oss gjerne en henvendelse for å få vite om mer om hva vi jobber med.