Bli optiker! Søknadsfrist 20. april

20. april er årets søknadsfrist for opptak til høyere utdanning. På Instagram kan du følge fem studenter som gir deg innsikt i hvordan det er å være optikerstudent.

Det er innspurt i konkurransen om kommende studenter. Og optikerbransjen kan lokke med trygg jobb og arbeidsmuligheter over hele landet.

For å rekruttere studenter, jobbes det spesielt på sosiale medier med innhold på Snapchat, Instagram og Facebook.

Informasjonsarbeidet er det i hovedsak Universitetet i Sørøst-Norge som står for, godt hjulpet av Synsinformasjon og studenter som er rekruttert som ambassadører.

Fem av studentene drifter Synsinformasjons Bli optiker-konto på Instagram.

Før påske skal det også sendes ut pressemeldinger der hovedfokus er de gode jobbmulighetene optikere har over hele landet – og mangfoldet yrket byr på.

Vi oppfordrer alle til å følge studentene og dele lenker og innhold til alle som kan være  interessert i optikerstudiet.

Bli optiker på Instagram finner du her