Brillestøtten er kun et tilskudd

Fra 1. august innføres det offentlig støtte til barnebriller som er bestilt av optiker. For de fleste vil støtteordningen kun dekke en del av den totale kostnaden til briller.

– Optikerbransjen står klar til å ta imot alle barn som trenger synshjelp. Vi er glade for at deler av kostnadene nå vil dekkes for barn opp til 18 år. Men for de fleste vil det dreie seg om et mindre tilskudd der foreldrene må ta størsteparten av regningen selv.

Det sier Tina Alvær. Hun er daglig leder i Synsinformasjon, bransjeforeningen til optikerbedriftene.

For den aller største gruppen av barn, med behov for briller med styrker i pluss eller minus 1 til 4, er støttebeløpet på beskjedne 750 kroner.

– I de fleste tilfeller er kostnadene til briller høyere enn satsene. Synsundersøkelsen må foreldrene fortsatt bekoste selv, og det er denne som danner grunnlaget for om å vite om barn har behov for synshjelpemidler, sier Alvær.

Selv om støttebeløpene for mer avanserte briller har ulike satser opp til 4850 kroner, vil brillestøtten for de aller fleste kun være et tilskudd.

Med den nye ordningen vil rundt 140 000 flere barn få rett til brillestøtte enn eksisterende støtteordninger. De eksisterende ordningene for behandlingsbriller og svaksynte beholdes som før. Den nye ordningen kommer som et tillegg til disse.

– Det er viktig og veldig bra at det nå kommer en støtteordning som favner bredere og som kan bidra til at flere barn får den synshjelpen de trenger. Det er positivt at det er optikere som kan foreta synsundersøkelsene, bestille brillene og søke om refusjon fra NAV på vegne av foreldrene, sier Tina Alvær i Synsinformasjon.

Nå får flere barn deler av brillen dekket av det offentlige (Foto: Dag Øyvind Olsen)