Få barn får brillestøtte

Myndighetene anslår at 140 000 barn er berettiget til å få brillestøtte, men kun 14 000 søkte og fikk slik støtte innvilget i fjor. Det skyldes trolig at tilskuddsordningen ikke treffer like godt som den forrige ordningen, mener optikerbedriftenes bransjeorganisasjon Synsinformasjon. Den nye tilskuddsordningen som er innført dekker kun en andel av utgiftene til barnebriller. … Les mer

Brillestøtten er kun et tilskudd

Fra 1. august innføres det offentlig støtte til barnebriller som er bestilt av optiker. For de fleste vil støtteordningen kun dekke en del av den totale kostnaden til briller. – Optikerbransjen står klar til å ta imot alle barn som trenger synshjelp. Vi er glade for at deler av kostnadene nå vil dekkes for barn … Les mer

Hjemmekontor sliter på øynene

Fire av ti nordmenn benytter seg av hjemmekontor. For mange går det ut over øynene, viser ny undersøkelse. 20 prosent av alle som bruker hjemmekontor, rapporterer om slitne øyne. Det viser Helsepolitisk barometer som Kantar har gjennomført. – Undersøkelsen viser at de fleste tar hyppigere pauser når de blir slitne i øynene. Hele 28 prosent … Les mer

Gratis barnebriller er ikke nok

Alle barn bør få sjekket synet og få briller ved behov. Det mener et flertall i befolkningen. Det holder ikke å få briller. Enda viktigere er det at barn får dekket synsundersøkelsen av det offentlige. Det kommer frem i årets Helsepolitisk barometer, en stor kartlegging gjennomført av Kantar. Brillestøtte til barn har vært en het … Les mer

3 av 4 bruker briller

Det store flertallet av voksne nordmenn bruker briller eller kontaktlinser, viser stor kartlegging. Samfunnet blir stadig mer krevende for synet, ifølge optikerbransjen. 73 prosent av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler. 68 prosent går med briller, 19 prosent benytter kontaktlinser, og en del bruker begge deler. Det viser en undersøkelse Kantar har gjort blant … Les mer

Barnebriller på dagsorden

Synsinformasjon og Norges Optikerforbund tok opp støtten til behandlingsbriller for barn da den nye Arbeids- og sosialkomiteen inviterte til høring om statsbudsjettet. Dekker ikke godt for alle Stønadsordningen som dekker amblyopibehandling av barn har fått mye oppmerksomhet etter omleggingen for to år siden. Norges Optikerforbund og Synsinformasjon tok opp denne ordningen og generell støtte til … Les mer