Høringssvar og innspill

Optikerbransjen kommer med innspill i saker som omhandler bedriftene, syn og øyehelse. Alle våre høringssvar finner du her

Høringssvar: Helsepersonellkommisjonens NOU «Tid for handling» (2023)

Det første er å ta i bruk alle de autoriserte helseprofesjonene, også de små, da vi sammen utgjør en helhetlig helsetjeneste. Dersom man kun fokuserer på de store profesjonene, vil de tjenestene fort ende opp med å bli overbelastet, og det er ikke til det beste for pasientene.

Høringssvar: Et helhetlig skattesystem (2023)

Vi ønsker å komme med våre synspunkter angående forslaget om moms på helsetjenester, spesielt synsundersøkelser, som er fremmet i NOU 2022:20 – Et helhetlig skattesystem. Vi som en interesseorganisasjon for optikerbransjen, er bekymret for de potensielle samfunnsmessige konsekvensene av moms på synsundersøkelser.

Høringssvar: Innspill til nasjonal helse og samhandlingsplan (2022)

Optikere er autorisert helsepersonell og bransjen utfører om lag 1,8 millioner konsultasjoner hvert år. For at vår kompetanse skal kunne brukes optimalt, ønsker vi å knytte oss tettere opp mot flere andre
helsetjenester.

Høringssvar: Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn (2022)

Å se best mulig er viktig for barns utvikling, både i læringssituasjoner, men også i lek. Dette gjelder alle barn, og ikke bare de med amblyopi. Dermed støtter vi at en ny ordning inkluderer alle barn, i tillegg til at den eksisterende ordningen ivaretar barn med behov for en behandlingsbrille.