Kjenner du du din optiker?

Optikerstudenter øver seg på synsundersøkelse (Foto: Ola Gimse Estenstad)

Tror du at en optiker er en magiker som tar noen undersøkelser og tryller frem gode briller til deg? Da er du kanskje ikke alene!

Til tross for at flertallet av befolkningen jevnlig er i kontakt med optikere, er kunnskapen om yrket ganske lav.

Det viser en stor kartlegging Kantar har gjort for Optikerbransjen, som er interesseorganisasjonen for norske optikerbedrifter.

Optikere finnes over hele landet. De fleste jobber i butikker og klinikker der de undersøker øynene og synet vårt, men hva slags utdannelse har de egentlig og hva kan optikere gjøre?

28 prosent sier de vet ikke hva slagsutdannelse optikere har. 19 prosent tror de har fagskole, 36 prosent bachelorgrad og 28 prosent mastergrad.

Nyter høy tillit

I dag har alle optikere minimum en bachelorgrad og en stadig større andel har mastergrad. Norge har også flere optikere med doktorgrad og hele fem professorer i faget.

– Norske optikere har solid utdannelse og nyter stor anerkjennelse i befolkningen, selv om mange ikke vet  at utdannelsesnivået er på universitetsnivå, sier daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen.

I den samme undersøkelsen sier nemlig 76 prosent at de har høy tillit til norske optikere. Blant de som selv går til optiker, er tillitsscoren på 83 prosent.

I Norges finnes det kun én utdanning for optikere, og den er på Kongsberg, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her kan man ta både bachelor- og mastergrad. Etter en treårig bachelorgrad får man autorisasjon som optiker – og som autorisert helsepersonell.

Optikere kan henvise

At optikere er helsepersonell er det kun 37 prosent av befolkningen som vet, ifølge samme undersøkelse.

– Det innebærer at optikere kan henvise deg til annet helsepersonell som øyelege eller fastlege dersom det er behov for vurdering eller oppfølging av tilstander og sykdommer. Optikere kan også benytte visse reseptpliktige medikamenter når øynene undersøkes, sier Tina Alvær.

Blant helsepersonell som i hovedsak jobber i privat sektor, er optikere blant de største yrkesgruppene. Det er rundt 1.500 optikere med autorisasjon som er i jobb i Norge i dag.

Den treårige utdanningen på Kongsberg er både teoretisk og praktisk. Her finnes en av Europas beste og største synsklinikker og studentene har praksisperioder alle tre årene. Jobbmulighetene er gode over hele landet. De fleste har allerede sikret seg jobb før de er ferdige med studiet.

Optikere jobber i hovedsak i optikerforretninger som finnes på de fleste steder av en viss størrelse i landet. Men det er også mulig å jobbe på øyeavdeling på sykehus, hos øyeleger, i det offentlige og hos leverandører.