Kontaktlinsebruken øker i hele Europa – Norge er i toppen

En ny markedsanalyse fra EuromContact viser at nordmenn er blant dem som bruker mest kontaktlinser.

EuromContact er paraplyorganisasjonen for kontaktlinseleverandører i Europa. Deres markedsanalyse undersøker bruken av myke kontaktlinser og kontaktlinseprodukter. Organisasjonen samler årlig inn data og statistikk for å gi et bilde av forbrukstrendene.

Ifølge rapporten er andelen nordmenn mellom 15-64 år som bruker myke kontaktlinser 11,12 prosent, mot gjennomsnittet på 6,6 prosent i Europa.

Rapporten viser en 4,76 prosentpoengs økning i andelen som bruker myke kontaktlinser. Dataene er hentet fra 11 Europeiske byer/regioner.

Ser man på markedet som helhet er det estimert at det er 20,9 millioner myke kontaktlinsebrukere i Europa. Dagslinser utgjør 61,5% av bruken, mens ukes- og månedslinser står for 38,5 prosent.

Verdien av ukes- og månedslinser økte med 6,3 prosent i 2022, sammenlignet med 2021.  Dagslinser står for den største økningen med 15,9 prosent, noe som er i takt med den økende andelen kontaktlinsebrukere.

Totalt sett er markedsverdien på myke kontaktlinser for hele området rapporten baserer seg på, estimert til 2 079 millioner euro. Dette representerer en vekst på 13,1 prosent ifølge EuromContact.

Young woman putting on contact lenses. Selection of contact lenses concept
Foto: Colourbox