Ny utgave av Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS) er ute

Endelig er den nye utgaven av SJOVS ute.

Her kan du blant annet lese interessante artikler om «Prevalens og forekomst av keratokonus i Sverige», «Trender for brytningsfeil hos 15-årige ungdommer som besøkte optikere i Sør-Sverige mellom 2007 og 2020» og «Behovet for cykloplegisk refraksjon hos ungdommer og unge voksne».

For å fremme faglig utvikling innenfor vårt fagfelt er gode plattformer som SJOVS helt nødvendig. Optikerbransjen støtter oppunder om gode faglig initiativer, og oppfordrer bransjen til å lese seg opp på ny forskning på feltet.

Du kan lese hele tidsskriftet åpent her!