Optikerbransjen 2021

Et meget godt år

En omsetningsøkning på 13 % ble resultatet for 2021. Det har ikke skjedd på de nær 15 årene som denne økonomiske oversikten har vært lagd. Generell prisøkning var på kun 3,2 % i 2021. Omsetningsøkningen var altså reell.

Tekst og illustrasjoner: Inger Lewandowski

Bransjens omsetning var i 2021 på 5,4 milliarder kroner mot 4,8 året før. På grunn av koronapandemien og delvis stengte butikker sank omsetningen med 2,6 % i 2020.  Med en økning på 13 % i 2021 tok bransjen igjen det tapte fra året før og mere til. Se figur 1.

Figur 1 Total omsetning i optikerbransjen fra 2010-2021

Omsetningsandeler

Nøye studering av figur 2 viser en liten endring i omsetningsandelene mellom private og kjeder. I 2021 hadde de private 58% av total omsetning, men kjedene hadde 41 %. Sammenligner vi dette med 2020 ser vi at fordelingen da var på 60:40. De private økte sin omsetning fra 2020 til 2021 med 10 %, mens kjedene økte sin med hele 18 %.

Figur 2 Omsetning for private og kjeder

Hvilken aktør økte mest?

Alle bransjens aktører hadde en omsetningsøkning, og det var Synsam som økte mest, hele 20 %, i 2021. Deretter kom Specsavers med 13%, Brilleland på 12 % og IC Optical Group på 11 %. Gjennomsnittlig økning for hele bransjen var på 13 %. Figur 3.

Hvilken aktør har de største butikkene?

Figur 3 Omsetningsutvikling for hver av aktørene i bransjen

Specsavers butikker omsatte i 2021 i gjennomsnitt for 13,5 millioner og gikk dermed forbi Krogh Optikks butikker som hadde en omsetning på 13,3 millioner. Alliance Optikks medlemmer har de minste butikkene med en gjennomsnittlig omsetning på 4,8 millioner. Gjennomsnitt for alle landets optikerforretninger var på 8,1 millioner, se figur 4.

Figur 4 Gjennomsnittlig omsetning per forretning

Antall butikker

Sakte men sikkert øker antallet optikerforretninger. For syv år siden bikket tallet 600 utsalg, mens det i 2021 var oppe i totalt 672 som foretar synsundersøkelser og selger synshjelpemidler. Av disse var 29 kombinerte forretninger som også selger blant annet ur og gull. Fordelingen mellom antallet kjedeeide og privateide er i det store og hele uendret. Figur 5 og 6. C-Optikk har 26 % av alle forretningene under sin paraply.

Hvem tjente mest?

Figur 5 Antall forretninger private og kjeder
Figur 6 Antall forretninger i hver kjede/gruppering

Bransjens resultatgrad har i alle år vaket mellom 8 og 10. I 2021 økte den for første gang til 11. Figur 7. Dette skyldes først og fremst bedre resultat hos kjedene. Her økte resultatgraden fra 7 til 10 på ett år. Gjennomsnittlig hadde de privateide en resultatgrad på 11, noe som var en nedgang fra 2020 hvor den var på 12,5. Men i tidligere år lå resultatet også hos de privateide på 10 og 11 %. Figur 8.

Figur 7 Resultatgrad for bransjen

Figur 8 Resultatgrad for privateide og kjede-eide forretninger

I figur 9 ser vi at det i 2021 var C-Optikks forretninger som hadde best resultatgrad på 14 %. Deretter kom Synsam (13), Interoptik (12) og Krogh og Alliance (begge 10).  De frittstående optikerne havnet på minus 2 i resultatgrad. Men dette tallet er usikkert. Halvparten av de frittstående er registrert som enkeltmannsforetak og ikke regnskapspliktige i Brønnøysund. Det betyr at omsetningen deres er stipulert ut fra en antatt omsetning på 1 million per oppgitt antall ansatte. Vi vet ingenting om deres resultatgrad. Tallene som fremkommer bygger i hovedsak på tall fra den andre halvparten i gruppen, forretninger som er registrert som AS.  Men av disse gikk halvparten i minus i 2021, noe som drar ned gjennomsnittet for hele gruppen. Resultatet som fremkommer i grafen er derfor ikke betegnende for hver av forretningene i gruppen. Forskjellene er store her.

Figur 9 Resultatgrad for hver enkelt aktør

Eyefactory er ikke med i oversikten. De hadde i 2021 en resultatgrad på -13.

Fakta om undersøkelsen

  • Tallene er hentet fra Bisnode (www.credit-pro.no) som igjen har hentet dem fra Brønnøysund-registrene. Da denne artikkelen gikk i trykken manglet det fortsatt tall fra 19 små og mellomstore forretninger. Her er det derfor brukt tall fra året før (2020) som grunnlag.
  • Alle tall er eksklusiv mva
  • Omsetningen i enkeltmannsforetak er stipulert til 1 mill/ansatt
  • Det er kun sett på driftsregnskap og driftsresultat
  • Kjede/gruppe-kontorenes regnskap er ikke tatt med, med unntak av for Krogh Optikk, Brilleland og delvis Synsam, hvor tallene er med i totalen. Dette kan gi et noe skjevt bilde.
  • Etter ønske fra Alliance er omsetningen av optiske varer fra alle deres medlemmer som har kombinerte forretninger, beregnet til 60 % av total omsetning. Første gangen dette ble gjort var for 2016. Tallene for de kombinerte forretningene er kun tatt med i totaloversikten.