Optikerbransjen er tett på studentene

Optikerbransjens tilstedeværelse under utdanningen betyr mye for de som studerer optometri. Det viser årets utgave av Studiebarometeret som er utarbeidet av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Tilknytningen til arbeidslivet scorer 3,9 for optikerstudentene, mot et landsgjennomsnitt på 3,0 for landets universiteter og høyskoler. Barometeret har en score fra en til fem, på en rekke ulike parametre.

Flere enn tre av fire (75,4%) optikerstudenter har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført hvert år de siste ti årene.

Studiet holder høy arbeidslivsrelevans, mye takket være bransjens tilstedeværelse gjennom blant annet arbeidet med kampanjene Bli og Forbli optiker, karriereveiledning og praksis i optikerbedrift.

Studentbarometeret viser også at optikerstudentene er fornøyd med læringsutbyttet de får i praksis (4,1), hvordan de blir møtt i praksis (4,0) og arbeidsoppgavene de får i møte med arbeidslivet (4,3).

Nasjonal nedgang

Tilfredsheten med alle studier går nedover sammenlignet med tidligere. Dette tror man kan være grunnet senvirkningene av covid-pandemien og inflasjonen og usikkerheten man opplever i samfunnet. Studentene ved optometri ligger i år helt på gjennomsnittet for universitets- og høyskolesektoren, med 3,8 i helhetlig tilfredshet.

I år er optikerstudentene mer fornøyde med tilbakemeldingene og veiledningen de får fra faglige ansatte og undervisningen de får. Området hvor man ser den største nedgangen blant studentene er på organisering, informasjon og faglig sammenheng.

Studerer mer

Studentene i optometri jobber mer med studiene sammenlignet med andre studenter. Snittet for sektoren er 33,5 timer per uke, mens optometristudentene bruke til sammen 44,1 timer per uke. Dette viser at vi har dyktige og motiverte studenter.

– Studiebarometeret for 2022 forteller oss at det står bra til med studentene på optometri. Arbeidslivets tilstedeværelse merkes, noe som bidrar til at man har høyere score, sammenlignet med resten av sektoren for høyere utdanning, sier daglig leder Tina Alvær i bransjeorganisasjonen Synsinformasjon.

Konsekvensene av det som skjer i samfunnet går også dessverre utover studentene, men med tiden vil vi nok se en normalisering.

– Bransjens tette samarbeid med studentene og USN har en positiv effekt, noe som er med på å sikre studentene et enda bedre studieløp, sier Tina Alvær.