Optikere kan avlaste det offentlige helsevesenet

Hvordan kan optikere i større grad bidra til å avlaste det offentlige helsevesenet? Dette var tema for møte mellom utvalget for terapeutiske og Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalgsmedlemmer fra Optikerbransjen, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Optikerforbund, møtte statssekretær Karl Kristian Bekeng og ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra venstre: Statssekretær Karl Kristian Bekeng, Erik Roberstad, Bente Monica Aakre, Hans Torvald Haugo, Ola Gimse Estenstad

Viktige diskusjonspunkter

Under møtet ble flere viktige temaer diskutert. Et hovedpunkt var behovet for at optikere bør få tilgang til terapeutiske medikamenter. Dette vil styrke optikernes rolle i helsevesenet og gi dem muligheten til å behandle en rekke øyelidelser, som i dag krever time til fastlege eller henvisning til øyelege. Statssekretær Karl Kristian Bekeng uttrykte interesse for forslagene som ble lagt frem og anerkjente betydningen av å finne løsninger som kan redusere belastningen på det offentlige helsevesenet.

Lange køer i det offentlige helsesystemet

Ventetiden for behandling hos øyelege på sykehus er i dag 107 dager, mens gjennomsnittet for hele helsevesenet ligger på 75 dager. Dette tilsvarer en 30% lengre ventetid for pasienter med øyesykdommer. Pasienter kan også oppleve å måtte vente over et år på grå stær-operasjon, med mindre de har mulighet til å betale selv. Lange ventetider og redusert syn fører til nedsatt livskvalitet, økt ulykkesrisiko og større risiko for yrkesfrafall. Ved at optikere kan avlaste på enkelte områder, kan flere pasienter få den hjelpen de trenger raskere.

Betydning for fremtiden

Dersom optikere får tilgang til terapeutiske medikamenter, vil det kunne ha flere positive effekter. For det første vil det redusere ventetiden for pasienter som trenger behandling for øyesykdommer. For det andre vil det frigjøre ressurser hos fastleger og øyeleger, som dermed kan bruke mer tid på andre pasientgrupper. Dette vil igjen bidra til en mer effektiv og tilgjengelig helsetjeneste for befolkningen. Utvalget vil følge opp punktene fra møtet med departementet.