Arbeidsgiver skal dekke databriller!

For mange kan arbeidsdagen bli bedre med briller som er tilpasset skjermarbeid. Dersom du regelmessig arbeider foran en dataskjerm, har du rett til å få synsundersøkelse og databriller dekket av arbeidsgiver.

En kvinne i undersøkelses stolen til venstre som får synet undersøkt av en mann til høyre.
Synsundersøkelse. Foto: Ola Gimse Estenstad

Databriller er briller som tilpasses ditt syn og avstanden til skjermen. Dersom arbeidsoppgavene dine krever skarpt syn både på nært hold og avstand, kan progressive eller flerstyrke-briller også være hensiktsmessige.

Usikker på om du trenger en databrille?

Det kan være du har kjent på symptomer som tilsier at du kanskje bør bestille time til optiker for å finne ut av ditt behov. Blir du trett og sliten foran PCen, svir det i øynene etter arbeidsdagen, har du stive skuldre eller mye vondt i hodet, kan det være symptomer på at øynene dine trenger avlastning.

Selv om databriller kan bedre symptomene, er det viktig å ta pauser og hvile øynene. En god regel å følge er 20-20-20-regelen, som innebærer å se 20 meter unna, i 20 sekunder, hvert 20 minutt. Det er dokumentert at man blunker mindre når man jobber foran skjerm, noe som gjør at øynene tørker ut og fører til at man lettere kan kjenne på symptomer. Dette bedres om man anvender 20-20-20 regelen. Det er også viktig å variere sittestilling.

Det er viktig å påpeke at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved en synsundersøkelse, skjermbrille og tilpassing av brillen, utført av en øyelege eller optiker. Dersom arbeidstaker ønsker løsninger som er dyrere enn nødvendig, er ikke arbeidsgiver pliktet til å dekke denne ekstrakostnaden.

Hvilke dataskjermer er innenfor?

Dataskjermer refererer til større, frittstående skjermer som er tilkoblet en datamaskin. Dette kan være alt fra typiske kontorarbeidsplasser til moderne kassaapparater og industriansatte som bruker skjermer tilkoblet maskiner som 3D-printere og vannskjærere.

Det er viktig å påpeke at små skjermer på mobiltelefoner ikke betraktes som dataskjermer, da disse vanligvis har en annen størrelse og formål enn de som er relevante for denne ordningen. Arbeider man derimot foran et skjermbrett, som har større skjerm enn mobiltelefon, kan man ha rett til støtte. Arbeidsmengde foran skjermen og tilretteleggingsbehov må vurderes i den sammenheng.

Tips for bedre synsmiljø

For å sikre optimal tilpasning av databriller, kan følgende fremgangsmåte følges:

  1. Sørg for at arbeidsplassen er best mulig tilpasset den enkelte. Anbefalt avstand til dataskjermen er mellom 50-70 cm.
  2. Sørg for gode lysforhold. Det er for eksempel lurt å ikke sitte rett foran vindu slik at man blir blendet av lyset.
  3. Mål synsavstander, synsvinkler, blikkretning osv.
  4. Få databrillene tilpasset av optiker.

De første punktene bør utføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten eller andre med kompetanse innen ergonomi. Punkt 3 bør utføres av optiker, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ifølge arbeidstilsynet.

Du kan lese mer om retten til databriller på Arbeidstilsynet sine nettsider.


Vi håper denne informasjonen er nyttig og bidrar til en bedre forståelse av rettighetene og ansvar knyttet til databriller ved skjermarbeid. Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.