Statsbudsjett 2024: Barnebriller satt på dagsorden

Regjeringen har gått inn for å mer enn halvere brillestøtten i statsbudsjettet. Optikerbransjen har vært ute og tydelig kritisert disse kuttene.

Barn som leser bok med briller på. Foto: Dag Øyvind Olsen

Behovet for støtte er stort, og når barnefamilier fortsatt betaler store summer av brillekostnaden selv, kan ikke regjeringen kutte.  Det mener Optikerbransjen.

Den siste tiden har vi jobbet aktivt med statsbudsjettet for 2024. Vi har blant annet vært i dialog med de ulike partiene, deltatt på høring, snakket med andre interesseorganisasjoner og vært ute i media.

Hvert år på høsten legger regjeringen frem sitt statsbudsjett for det kommende året. Dette dokumentet reflekterer politikernes prioriteringer for det kommende året. Midlene det konkurreres om er betydelige, noe som understreker viktigheten av påvirkningsarbeid. I statsbudsjettet for 2024 anslås statens totale utgifter til å være 1883 milliarder kroner.

Høring på Stortinget

Statsbudsjettet behandles av Stortinget og de ulike komiteene har høringer for å få innspill til sin del av budsjettet. Alle har muligheten til å melde seg på høring hos en komité på Stortinget, men for å komme med må søknaden godkjennes av politikerne i den gitte komiteen. I år deltok vi i høringen til Arbeids- og sosialkomiteen, hvor vi reiste spørsmål om brillestøtten.

De fleste barn får i dag et tilskudd på kun 770 kroner for briller. Under den forrige ordningen ble briller i gjennomsnitt dekket med 3 800 kroner av NAV. Vårt ønske er at brillestøtten den enkelte får økes, slik at ordningen dekker kostnaden for et par hensiktsmessige briller. Du kan se hele høringen her.

Våre innspill inkluderer også følgende punkter:

  • Reparasjoner må inkluderes i ordningen.
  • Abonnementsordninger må innlemmes i støtteordningen.
  • Det må kunne gis støtte til mer enn ett par briller i året.

Brillestøtten ble redusert!

I dialog med departementet avdekket vi at brillestøtten til barn, hadde blitt redusert med hele 140 millioner kroner. Dette representerer en betydelig nedgang i finansiering som er på 220 millioner. Barns syn og øyehelse blir dermed gitt lavere prioritet av Regjeringen.

Som respons valgte vi å sende ut en pressemelding via NTB, for å rette oppmerksomheten mot saken. Pressemeldingen ble plukket opp av flere medier, og saken ble bredt omtalt. Vi har tok også opp saken i høringen på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre måtte svare for kuttet som var gjort, og Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna har også kommet med sitt tilsvar. Regjeringen forsvarer imidlertid kuttene.

Saken har nådd ut til mange og tydeliggjør viktigheten av brillestøtten for familiene der ute. Saken har også blitt omtalt i Dagsrevyen og debattert på Dagsnytt 18. I NRK kunne man lese om en familie som måtte ut med over 20 000 kroner i året for at alle barna skulle få briller – noe som poengterer hvor viktig økte satser og inkludering av abonnementsbriller er.

Videre prosess

Vi er i tett dialog med Sosialistisk Venstreparti (SV) for å sørge for at midlene som var satt av faktisk går til barns syn og øyehelse. SV har tatt til orde for at midlene må gå til det formål de var tiltenkt. Vårt håp er at SV tar med seg dette inn i forhandlingene med regjeringen når de skal bli enige om statsbudsjettet. Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer en mindretallsregjering, må de sikre seg flertall ved å samarbeide med andre partier på stortinget. SV er regjeringens nærmeste samarbeidspartner, og det partiet de blir enige med om statsbudsjettet for det kommende året.

 Vi kommer til å jobbe videre for å sørge for at brillestøtten til barn ikke svekkes, men heller styrkes. I dyrtiden vi er inne i nå med økende renter og økte matvarepriser, er det viktig at briller til barn ikke blir nedprioritert.