Verdens synsdag 13. oktober

I dag er det Verdens Synsdag! Dagen er et globalt initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Formålet med dagen er å rette fokus mot befolkningens øyehelse og utrydde unødvendig blindhet globalt. Årlig gir denne dagen optikerbransjen mulighet til å gjøre en forskjell for god øyehelse både i Norge og globalt.

The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) leder den årlige kampanjen med #LoveYourEyes og oppfordrer enkeltindivider til å ta vare på øynene sine. IAPB jobber aktivt for tilgjengeliggjøring av syn- og øyebehandling verden over.

Synet er den viktigste sansen vi mennesker har, og er med på å sikre oss aktive og gode liv. Jevnlige undersøkelser av synet  er anbefalt. Profesjonelle råd fra kvalifisert personell på området, er en verdsatt og viktig tjeneste. Dersom det oppstår endringer i synet, vil første kontaktpunkt for de fleste være hos en optiker.

Optikers arbeid er kunnskapsbasert, vi er tilgjengelig for befolkningen og er i en teknologisk fremoverlent bransje. En synsundersøkelse vil som regel bestå av både en styrkebestemmelse og en øyehelseundersøkelse. Om nødvendig vil optikeren kunne henvise videre til fastlege eller øyelege.  

Et viktig tiltak som nylig har blitt innført i Norge, er den generelle tilskuddsordningen for briller til barn. Synsinformasjon har arbeidet aktivt med NAV og myndighetene for å få ordningen på plass. Tilskuddet som støtteordningen gir, gjør det enklere for flere barn å få et godt synshjelpemiddel. På veien til å sikre befolkningens syn og øyehelse er dette et viktig tiltak.  

Vi trenger beslutningstakere og helsemyndigheter som er bevisst på og støtter rollen optiker har som del av helsevesenet. Optikere tilbyr nære tjenester til alle i befolkningen og er sentrale i behandlingen av barn og voksne med synsproblem. Anerkjennelse og prioritering av profesjonen, er et av premissene for å få utryddet unngåelig blindhet og synshemming.