Verdens Synsdag 2023

I dag er det Verdens Synsdag, og som tidligere er mottoet #LoveYourEyes. I samarbeid med European Council of Optometry and Optics (ECOO) ønsker vi å rette oppmerksomheten mot å ta vare på øynene på jobb med #LoveYourEyesAtWork.

Arbeidsgiver har et ekstra ansvar

På denne verdensdagen vil vi oppfordre bedrifter til å iverksette initiativer for å ivareta de ansattes syn og øyehelse. Tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet på dette området, kan føre til en tryggere hverdag for de ansatte og bidra til økt produktivitet.

Det er alles ansvar å være oppmerksomme på øynene og betydningen av å ta vare på synet. Arbeidsgiver har likevel et ekstra ansvar da gode forutsetninger er viktig i forebyggingen av skader eller problemer med øynene.

Hva kan man gjøre?

Flere tiltak kan settes i verk for å forbedre synsforholdene på arbeidsplassen. Dersom arbeidstakeren tilbringer store deler av dagen foran skjermen, kan oppfordringer til pauser være viktig for å forhindre unødvendig belastning på øynene. Lengre perioder foran skjermen uten pauser kan blant annet føre til sviende øyne, hodepine og problemer med å fokusere. Det lønner seg altså å legge til rette for pauser fra skjermbruk.

Uansett type arbeid er det viktig å beskytte øynene. For eksempel, for de som jobber i hjemmetjenesten, kan solbriller være viktige for å beskytte mot skadelige UV-stråler fra solen. Mens for de som jobber i ulike former for industri, kan vernebriller som beskytter øynene mot farlige lys eller maskineri være essensielt.

Andre måter å beskytte/ivareta synet til de ansatte på kan være ved:

  • å tilby regelmessige synsundersøkelser
  • å oppfordre arbeidere til å bruke briller eller linser om de har synsfeil
  • å sørge for at hensiktsmessig beskyttelsesutstyr er tilbudt og blir brukt

Oppmerksomhet er viktig

Verdens Synsdag er en viktig dag for å øke oppmerksomheten rundt betydningen av godt syn i hverdagen. Over 90% av sanseinntrykkene vi får kommer fra synet, og det er den sansen de fleste av oss er mest redd for å miste.

Det er derfor essensielt at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte skal ha gode synsforhold. Med enkle tiltak kan man optimalisere arbeidsmiljøet og sørge for at alle har best mulig forutsetninger for å ivareta kroppens viktigste sans.